Jste zde

Požadavky na uvádění strojních zařízení na trh a posouzení rizik z hlediska jejich provozní bezpečnosti

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ

Požadavky na uvádění strojních zařízení na trh a posouzení rizik z hlediska jejich provozní bezpečnosti

Termín: 8. 10. 2019, 9:00 – 14:30 hod

Místo konání: Mezinárodní strojírenský veletrh, BVV - Pavilon E, Sál S4

Organizátor: ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI s.p.o.

Spoluorganizátoři: ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.

Cena: 900,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnuta elektronická vstupenka na veletrh, občerstvení)

Přihlášení na seminář:  Z DŮVODU VYČERPÁNÍ KAPACITY SÁLU JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA SEMINÁŘ

 

Program

9:00 – 9:30          Prezence účastníků

9:30 – 11:00        Mgr. Zdeněk Veselý, ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI s.p.o., generální ředitel

  • Představení Agentury

  • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

11:00 – 12:30      Ing. Květuše Včelová, ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, oddělení odborných činností Odboru státního zkušebnictví

Uvádění strojních zařízení na trh

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních

  • Příprava nového evropského právního předpisu pro strojní zařízení - východiska

12:30 – 12:45     Přestávka

12:45 – 14:30     Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

ČSN EN ISO 12100 – Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

  • Zpracování dokumentace o posouzení rizika – terminologie, obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011.

  • Postupy při stanovování úrovně rizika dle ISO/TR 14121-2.

  • Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C.