Jste zde

O nás

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1.1.2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.
 
Povinné údaje České agentury pro standardizaci:
Název organizace: Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Číslo účtu: 837011/0710, Česká národní banka
IBAN: CZ37 0710 0000 0000 0083 7011
Datová schránka: 4htvpem
 
Kontakty:
 
agentura@agentura-cas.cz
 
Telefonní seznam:
Telefonni-seznam-CAS
 
Zákaznické centrum ČAS:
info@agentura-cas.cz
tel. +420 221 802 802
 
ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele:
csnonline@agentura-cas.cz
tel. +420 221 802 802
 
ČSN online pro firmy s více uživateli a technická podpora ČSN online:
firmy.csnonline@agentura-cas.cz
tel. +420 221 802 102
      +420 221 802 101