Jste zde

O nás

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.
 
Povinné údaje České agentury pro standardizaci:
Název organizace: Česká agentura pro standardizaci
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Fakturační adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Korespondenční adresa: Na Žertvách 132/24, 180 00  Praha 8
Číslo účtu: 837011/0710, Česká národní banka
IBAN: CZ37 0710 0000 0000 0083 7011
Datová schránka: 4htvpem
 
Kontakty:
E-mail:
agentura@agentura-cas.cz
 
Telefonní seznam:
Telefonní seznam-ČAS
 
Zákaznické centrum ČAS
Adresa: Na Žertvách 132/24, 180 00  Praha 8
Provozní doba: Po - Pá  9:00 - 15:00
 
Na základě zavedených opatření souvisejících s COVID-19 bude Zákaznické centrum ČAS (prodejna norem) uzavřeno v období od 22.10. do 11.12.2020 včetně. Výdej předem objednaných technických norem je možný pouze po předchozí telefonické domluvě.
 
Kontakty:
Poskytování informací, přijímání objednávek (mimo ČSN online)
info@agentura-cas.cz
 
Technická podpora ČSN online
csnonline@agentura-cas.cz;
firmy.csnonline@agentura-cas.cz