Jste zde

Normalizační výbor

Normalizační výbor (NV) je stálý poradní orgán ÚNMZ, jakožto národního normalizačního orgánu České republiky, pro odborné záležitosti v oblasti technické normalizace. Posláním NV je napomáhat ÚNMZ při plnění úkolů vyplývajících z podmínek členství v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích, spoluvytvářet podmínky pro rozvoj technické normalizace na národní úrovni v souladu s požadavky trhu a uživatelů technických norem.

Normalizační výbor je založen na principu vyváženosti zastoupení zainteresovaných subjektů i jednotlivých odborných sektorů, transparentnosti a otevřenosti.

Pracovní prostor pro členy NV