Jste zde

Grafické značky používané v elektrotechnice

V minulosti existovaly soubory norem ČSN EN 60417 Grafické značky pro použití na předmětech a ČSN EN 60617 Grafické značky pro schémata, které byly zrušeny vzhledem ke zrušení přejímaných evropských a mezinárodních norem. Tyto zrušené normy jsou dostupné  v Informačním centru ÚNMZ a/nebo v systému ČSN online.
 
V současnosti provozuje IEC na svých webových stránkách databáze IEC 60417 DB a IEC 60617 DB. Přístup do nich však není bezplatný – bližší informace zde a zde.
 
Výběr z obou databází ve formátu pdf je k dispozici zdarma.