Jste zde

Normy pro rozváděče nízkého napětí

Rozváděč nízkého napětí je kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nízkého napětí spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi. 
Problematika rozváděčů nízkého napětí je řešena souborem norem ČSN EN 61439 (35 7107), který sestává z následujících části:
ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče
ČSN EN 61439-3:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-4:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61439-5 ed. 2:2015 Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-6:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody
ČSN IEC/TR 61439-0:2015 Návod na specifikaci rozváděčů

Plná znění norem jsou dostupná v Informačním centru ČAS a/nebo v systému ČSN online.